Vaststellen huurschade.
Aan de hand van de eindcontrole wordt vastgesteld wat de gebreken en de herstel werkzaamheden zijn en wat de herstel kosten zullen bedragen.

Tevens wordt bepaald voor wiens rekening deze komen.

Voor de verhuurder is het belangrijk dat hij zijn onroerend goed in dezelfde staat terugkrijgt zoals hij het bij het begin van de huurperiode heeft overgedragen.

Gebreken die te wijten zijn aan normaal gebruik of normale slijtage kunnen de huurder niet ten laste worden gelegd.

De werkelijke huurschade kan dan ook zonder problemen worden vastgesteld en begroot worden.

Wat is er wettelijk vastgelegd?

Het Burgerlijk Wetboek heeft in artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen een opsomming gemaakt van herstellingen die door verhuurder of huurder moeten worden hersteld.

Veel huurders zijn zich niet bewust dat bijvoorbeeld donker geschilderde muren onder huurschade vallen. Ook boorgaten maken in wandtegels om bijvoorbeeld een handdoekrek op te hangen, vallen onder huurschade wanneer geen toestemming is verleend en het rek bij einde huurperiode wordt meegenomen.

Alle gebreken die aan het onroerend goed zijn vastgesteld en die niet te wijten zijn aan normaal gebruik, ouderdom of overmacht en die juridisch onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, zullen worden aangerekend. Met dit proces-verbaal kan de huurwaarborg vrij gemaakt worden en uitgekeerd worden aan de huurder of verhuurder indien er huurschade of vergoedingen verschuldigd zijn.

Begeleiding en herstel huurschade

Ook het begeleiden van de herstel werkzaamheden kunnen wij voor u regelen. Daarbij moet u denken aan het opvragen en beoordelen van offertes, het verstrekken uit u naam van de opdrachten, het maken van een tijdsplanning en het begeleiden en aansturen van de nodige herstelwerkzaamheden.